Laatste nieuws 26/09/2014 20u

Update 26/09/2014 (Cursus 14-15) :
Informatie centrum Koksijde aangepast onder : Cursus 14-15/Centruminformatie/Koksijde

Update 26/09/2014 (Cursus 14-15) :
Informatie centrum Kortrijk aangepast onder : Cursus 14-15/Centruminformatie/Kortrijk

Update 26/09/2014 (Cursus 14-15) :
Informatie centrum Brugge aangepast onder : Cursus 14-15/Centruminformatie/Brugge

Update 26/09/2014 (Cursus 14-15):
Wegens internetproblemen op het Wobra secretariaat is er geen aangepaste lijst met rechtmatig ingeschreven kandidaten beschikbaar

Update 24/09/2014 (Cursus 14-15):
Alle cursussen theorie zijn vanaf heden beschikbaar : Cursus 14-15/Cursussen theorie

Update 24/09/2014 (Cursus 14-15) :
Informatie centrum Oostende aangepast onder : Cursus 14-15/Centruminformatie/Oostende

Update 19/09/2014 (Cursus 14-15) :
Overzicht rechtmatig ingeschreven kandidaten basisopleiding toegevoegd onder : Cursus 14-15/Inschrijven

Update 15/09/2014 (Bijscholing) :
Overzicht rechtmatig ingeschreven kandidaten bijscholing toegevoegd onder : Bijscholing/Inschrijven


© 2014 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden redderaanzee@telenet.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).