Laatste nieuws 28/08/2015 21u

Update 28/08/2015 (Cursus 15-16) :
Overzicht rechtmatig ingeschreven kandidaten basisopleiding toegevoegd onder : Cursus 15-16/Inschrijven

Update 28/08/2015 (Bijscholing) :
Overzicht rechtmatig ingeschreven kandidaten bekwaamheidsproeven toegevoegd onder: Bijscholing/Inschrijven

Update 08/08/2015 (Cursus 15-16) :
De roosters voor de lessen praktijk en theorie zijn toegevoegd onder :Cursus 15-16/Lessenroosters

Update 16/07/2015 (Postoverste) :
Leidraad mbt evaluatie en opleiding tot postoverste is toegevoegd onder : Postoverste

Update 06/07/2015 (Cursus 15-16) :
De inschrijvingen voor het nieuwe cursusjaar 2015 - 2016 zijn geopend!
Voor meer informatie zie : Cursus 15-16/Inschrijven

Update 06/07/2015 (Bijscholing) :
De inschrijvingen voor de bekwaamheidsproeven zijn geopend!
Voor meer informatie zie : Bijscholing/Inschrijven


© 2015 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden redderaanzee@telenet.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).