Laatste nieuws 13/10/2015 20u

Update 13/10/2015 (Bijscholing) :
Resultaten bekwaamheidsproef 11/10/2015 toegevoegd onder : Bijscholing/Resultaten

Update 13/10/2015 (Bijscholing) :
Overzicht rechtmatig ingeschreven kandidaten bekwaamheidsproeven toegevoegd onder: Bijscholing/Inschrijven

Update 09/10/2015 (Cursus 15-16) :
Overzicht rechtmatig ingeschreven kandidaten basisopleiding toegevoegd onder : Cursus 15-16/Inschrijven

Update 09/10/2015 (Bijscholing) :
Uurverdeling bekwaamheidsproef 11/10/15 toegevoegd onder: Bijscholing/Data

Update 29/09/2015 (Cursus 15-16) :
Vanaf 3/10/15 worden tot de praktijk- als de theorielessen geen kandidaten meer toegelaten die nog niet op de lijst voorkomen van de rechtmatig ingeschreven kandidaten.

Update 07/09/2015 (Cursus 15-16) :
Inschrijven voor de opleiding Redder aan Zee 15-16 is nog steeds mogelijk. Voor de toelatingsvoorwaarden, het inschrijvingsformulier en het inschrijvingsbedrag zie de infobundel op onze site. Pas op! Je kan pas aan de lessen deelnemen nadat je met alles in orde bent (= rechtmatige kandidaat).


© 2015 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden redderaanzee@telenet.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).