Laatste nieuws 22/11/2014 15u

Update 22/11/2014 (Bijscholing) :
Aangepaste uurverdeling BP 23/11/2014 toegevoegd onder : Bijscholing/Data bekwaamheidsproeven

Update 21/11/2014 (Bijscholing) :
Inschrijvingen voor de bekwaamheidsproeven 2014 zijn afgesloten.

Update 18/11/2014 (Bijscholing) :
Overzicht rechtmatig ingeschreven kandidaten bijscholing toegevoegd onder : Bijscholing/Inschrijven

Update 05/11/2014 (Cursus 13-14) :
Om organisatorische redenen wordt er dit jaar geen proclamatie georganiseerd.
De brevetten van de kandidaten die geslaagd zijn voor de opleiding 2013-2014 kunnen vanaf heden worden afgehaald op de site van het POV te Zedelgem, Diksmuidse Heirweg 6 en dit enkel op woensdag in de voormiddag van 9u tot 12u en in de namiddag van 13u tot 16u. Kandidaten die omwille van vervoerproblemen niet in Zedelgem geraken kunnen hun brevet door iemand anders laten afhalen op voorlegging van een ondertekende volmacht. Deze volmacht kan je hier downloaden.

Bereikbaarheid campus POV :
http://campuspov.be/contact.htm
U rijdt de parking op tot aan blok B. Op het eerste verdiep bevindt zich het Wobra secretariaat. Zie plan.


© 2014 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden redderaanzee@telenet.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).