Laatste nieuws 18/12/2014 20u

Update 18/12/2014 (Cursus 14-15) :
Examen module II zal voor centrum Koksijde worden afgenomen op 24/1/2015, 31/1/2015 & 7/2/2015 :
Cursus 14-15/Centruminformatie/Koksijde

Update 18/12/2014 (Cursus 14-15) :
Examen module II zal voor centrum Kortrijk worden afgenomen op 10/01/2015 :
Cursus 14-15/Centruminformatie/Kortrijk

Update 18/12/2014 (Cursus 14-15) :
Examen module II zal voor centrum Oostende worden afgenomen op 24/1/2015 & 31/1/2015 :
Cursus 14-15/Centruminformatie/Oostende

Update 18/12/2014 (Cursus 14-15) :
Examen module II zal voor centrum Brugge worden afgenomen op 07/2/2015 & 28/02/2015 :
Cursus 14-15/Centruminformatie/Brugge

Update 17/12/2014 (Cursus 14-15) :
Voorlopige resultaten theorie (Hoofdstuk 4) toegevoegd onder : Cursus 14-15/Examenresultaten

Update 10/12/2014 (Cursus 14-15) :
Niettegenstaande tijdens de examens theorie aan de kandidaten werd gevraagd hun examennummer te onthouden of ergens te noteren stellen wij vast dat er toch een aantal kandidaten zijn die hun examennummer zijn vergeten of twijfel hebben over de juistheid ervan.
Van zodra alle resultaten van de examens zijn gekend zal een resultatenlijst met naam, voornaam, punten per hoofdstuk, puntentotaal en het percentage aan de centrumverantwoordelijke worden bezorgd. U hoeft niet dagelijks de site te consulteren. Wij zullen bij het publiceren van de gekende resultaten proberen mede te delen wanneer ongeveer alle resultaten zullen zijn gekend en de beloofde lijst naar de praktijkdocenten zal worden doorgestuurd. Gezien de examens worden verbeterd op nummer en niet op naam, mag de koppeling van nummers aan namen pas gebeuren nadat alle kopijen zijn verbeterd en de resultaten zijn gekend.

Update 09/12/2014 (Bijscholing) :
De herexamens van de BP van 23/11/14 gaan door op zaterdag 20/12/14. De bekwaamheidsproeven zullen voor alle modules (zwemmen + reanimatie) aanvangen om 7u in het zwembad te Oostende. Er dient 10 EUR ter plaatse te worden betaald voor deelname aan het herexamen. Raadpleeg regelmatig onze website!

Update 05/11/2014 (Cursus 13-14) :
Om organisatorische redenen wordt er dit jaar geen proclamatie georganiseerd.
De brevetten van de kandidaten die geslaagd zijn voor de opleiding 2013-2014 kunnen vanaf heden worden afgehaald op de site van het POV te Zedelgem, Diksmuidse Heirweg 6 en dit enkel op woensdag in de voormiddag van 9u tot 12u en in de namiddag van 13u tot 16u. Kandidaten die omwille van vervoerproblemen niet in Zedelgem geraken kunnen hun brevet door iemand anders laten afhalen op voorlegging van een ondertekende volmacht. Deze volmacht kan je hier downloaden.

Bereikbaarheid campus POV :
http://campuspov.be/contact.htm
U rijdt de parking op tot aan blok B. Op het eerste verdiep bevindt zich het Wobra secretariaat. Zie plan.


© 2014 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden redderaanzee@telenet.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).