Laatste nieuws 24/03/2017 13u

Update 24/03/2017 (Bijscholing) :
Informatie met betrekking tot het herexamen van de BP van 4/12/16 en 12/03/17 werd op de website geplaatst onder :
Bijscholing/Data

Update 22/03/2017 (Cursus 16-17) :
Voorlopige resultaten praktijkexamens 18 en 19 maart toegevoegd onder : Cursus 16-17/Examenresultaten

Update 22/03/2017 (Cursus 16-17) :

Procedure herexamens praktijk 25/03 + 26/03 :

1)
25/03/17 : De kandidaten uit het centrum Brugge dienen zich 18u aan te melden met hun identiteitskaart en het inschrijvingsgeld van 10 Euro (gepast geld, muntstukken worden niet aanvaard). De kandidaten uit het centrum Kortrijk dienen zich om 19u aan te melden. Enkel die kandidaten met een herexamen voor module II dienen zich later om 19u30 aan te melden.

26/03/17 : De kandidaten uit het centrum Koksijde dienen zich 17u aan te melden met hun identiteitskaart en het inschrijvingsgeld van 10 Euro (gepast geld, muntstukken worden niet aanvaard).

2) De praktijkherexamens grijpen plaats in het stedelijk zwembad te Oostende.

3) Omkleden gebeurt in de voorziene groepscabines. Gebruik geen individuele cabines!! Groepscabines 11a en 11b (heren) en groepscabines 12a en 12b (dames) . Laat geen waardevolle voorwerpen in de cabines achter. Jaarlijks zijn er meldingen van verdwenen voorwerpen. Het Wobra kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

4) Door het plaatselijk secretariaat zal je een genummerde cap(zwemmuts) worden overhandigd (= herexamennummer). Onthoud dit nummer voor raadpleging van de uitslagen die in de loop van de week zullen worden gepubliceerd via onze website.

5) Volgorde voor het afleggen van de modules herexamen :

=> Kandidaten met enkel herexamen voor module I (zwemmen) mogen zich onmiddellijk na inschrijving aanbieden voor de afname van hun herexamen.

=> Kandidaten met enkel herexamen voor reanimatie mogen zich onmiddellijk na inschrijving aanbieden voor de afname van hun herexamen reanimatie. Zij dienen zich niet om te kleden, het zwembad mag niet worden betreden met schoenen.

=> Kandidaten met meerdere herexamens waaronder module I (zwemmen) dienen altijd aan te vangen met de zwemproeven. Nadien volgen pas de andere proeven, eerst reanimatie nadien module II.

=> Kandidaten met enkel herexamens voor reanimatie en module II dienen hun herexamen aan te vangen met reanimatie nadien volgt module II. Deze kandidaten dienen zich in zwemkledij aan te bieden (conform de kledijrichtlijnen).

=> Kandidaten met enkel herexamen voor module II zullen na inschrijving worden opgeroepen voor het afleggen van module II. Deze kandidaten dienen zich in zwemkledij aan te bieden (conform kledijrichtlijnen).

Kandidaten dienen zelf na te gaan voor welke modules er een herexamen moet worden afgelegd. Klachten achteraf wegens onvolledig afgelegde herexamens worden niet aanvaard.

6) Zorg dat je zwemkledij conform de richtlijnen is ( dit wordt gecontroleerd vóór afname van de proeven)
=> Een lange broek zonder openingen en scheuren, niet aansluitend, los aan de enkels en in droge toestand een lengte hebben tot minstens op de enkels.
=>Een T-shirt met lange mouwen zonder openingen, uitsnijdingen (bv. decolletés) en scheuren, niet aansluitend op het lichaam, in droge toestand een armlengte hebben tot minstens voorbij de pols en tot op de heup.

Zwembrillen worden toegelaten.

7) De kandidaten kunnen alle informatie met betrekking tot de tijden, examenvoorwaarden en straftijden op onze site raadplegen onder “praktijkproeven”. Voorafgaandelijk aan de zwemproeven wordt nog een laatste briefing gegeven.

8) Pas nadat je alle herexamens hebt afgelegd krijg je na afgifte van je cap je identiteitskaart terug.

9) Om te slagen dienen de kandidaten met een "mitsvoorwaarde" het vooropgestelde percentage te behalen.

10) De kandidaten dienen, op risico van verlies van punten, de cap steeds op te hebben. In tegenstelling met de eerste zittijd mogen de kandidaten wat langere wachttijden verwachten.

Update 15/03/2017 (Bijscholing) :
Resultaten bijscholing 12 maart toegevoegd onder : Bijscholing/Resultaten bijscholing

Update 19/02/2017 (Bijscholing) :
Informatie met betrekking tot het herexamen van de BP van 4/12/16 werd op de website geplaatst onder :
Bijscholing/Data

Update 8/11/2016 :

Door het Stedelijk zwembad van Oostende werd beslist om voortaan het oefenen met de zwempop ter voorbereiding van praktijkexamens en/of bekwaamheidsproeven enkel nog toe te laten wanneer de cursisten/strandredders met minimum 2 personen gelijktijdig hier op oefenen. Zo kunnen de cursisten/strandredders uit veiligheidsoverweging elkaar in het oog houden.

Gelieve hier voortaan rekening mee te houden!!

Update 21/10/2016 (Cursus 15-16) :
De brevetten van de geslaagde kandidaten opleiding 2015-2016 kunnen worden afgehaald op volgend adres:
Secretariaat Wobra vzw
Diksmuidse Heirweg 6
Blok B eerste verdiep rechts eind de gang
8210 Zedelgem

en dit op volgende dagen:
- dinsdag en woensdag telkenmale van 13 tot 16 uur;
- de eerste afhaling is mogelijk vanaf dinsdag 25 oktober 2016;

Wie zijn/haar brevet niet persoonlijk kan komen afhalen kan een volmacht geven. Gebruik daarvoor het voorziene volmacht formulier. Hou er rekening mee dat tijdens de officiële verlofperiodes het secretariaat kan gesloten zijn. Het is altijd veilig vooraf het wobrasecretariaat telefonisch op de hoogte te brengen van uw komst. Telefoonnummers: 050/404550 - 050/366992 – 050/366997.

Bereikbaarheid campus POV :
http://campuspov.be/contact.htm
U rijdt de parking op tot aan blok B. Op het eerste verdiep bevindt zich het Wobra secretariaat. Zie plan.

Update 4/07/2016 :
Nieuwe wetgeving brandingsporten te raaplegen via deze link.


© 2016 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).