Laatste nieuws 23/01/2017 19u

Update 23/01/2017 (Cursus 16-17) :
Voorlopige resultaten herexamen theorie (Hoofdstuk 1) toegevoegd onder : Cursus 16-17/Examenresultaten

Update 22/01/2017 (Cursus 16-17) :
Voorlopige resultaten herexamen theorie (Hoofdstuk 3) toegevoegd onder : Cursus 16-17/Examenresultaten

Update 21/01/2017 (Cursus 16-17) :
Voorlopige resultaten herexamen theorie (Hoofdstukken 4 en 7) toegevoegd onder : Cursus 16-17/Examenresultaten

Update 20/01/2017 (Cursus 16-17) :
Voorlopige resultaten herexamen theorie (Hoofdstuk 6) toegevoegd onder : Cursus 16-17/Examenresultaten

Update 18/01/2017 (Cursus 16-17) :
Voorlopige resultaten herexamen theorie (Hoofdstuk 2 en 5) toegevoegd onder : Cursus 16-17/Examenresultaten

Update 11/01/2017 (Cursus 16-17) :
Richtlijnen met betrekking tot de evaluatie van module II werden op de website geplaatst onder : Cursus 16-17/Module II

Update 30/12/2016 (Bijscholing) :
De herexamendatum (7/01/17) van de bijscholing van 4/12/16 komt te vervallen en wordt verplaatst naar een latere datum. Meer informatie wordt eerstdaags op onze website geplaatst.

Update 8/11/2016 :

Door het Stedelijk zwembad van Oostende werd beslist om voortaan het oefenen met de zwempop ter voorbereiding van praktijkexamens en/of bekwaamheidsproeven enkel nog toe te laten wanneer de cursisten/strandredders met minimum 2 personen gelijktijdig hier op oefenen. Zo kunnen de cursisten/strandredders uit veiligheidsoverweging elkaar in het oog houden.

Gelieve hier voortaan rekening mee te houden!!

Update 21/10/2016 (Cursus 15-16) :
De brevetten van de geslaagde kandidaten opleiding 2015-2016 kunnen worden afgehaald op volgend adres:
Secretariaat Wobra vzw
Diksmuidse Heirweg 6
Blok B eerste verdiep rechts eind de gang
8210 Zedelgem

en dit op volgende dagen:
- dinsdag en woensdag telkenmale van 13 tot 16 uur;
- de eerste afhaling is mogelijk vanaf dinsdag 25 oktober 2016;

Wie zijn/haar brevet niet persoonlijk kan komen afhalen kan een volmacht geven. Gebruik daarvoor het voorziene volmacht formulier. Hou er rekening mee dat tijdens de officiële verlofperiodes het secretariaat kan gesloten zijn. Het is altijd veilig vooraf het wobrasecretariaat telefonisch op de hoogte te brengen van uw komst. Telefoonnummers: 050/404550 - 050/366992 – 050/366997.

Bereikbaarheid campus POV :
http://campuspov.be/contact.htm
U rijdt de parking op tot aan blok B. Op het eerste verdiep bevindt zich het Wobra secretariaat. Zie plan.

Update 4/07/2016 :
Nieuwe wetgeving brandingsporten te raaplegen via deze link.


© 2016 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).