Laatste nieuws 24/06/2016 21u

Update 24/06/2016 (Cursus 15-16) :
Een overzicht met de rechtmatig ingeschreven kandidaten voor de voorbereidende zeezwemoefening van 25/06 is terug te vinden onder : Cursus 15 -16/Zeezwemproef

Update 22/06/2016 (Cursus 15-16) :
Het dragen van thermische kledij wordt aangeraden voor de voorbereidende zeezwemoefening van 25/06.

Update 18/06/2016 (Cursus 15-16) :
Een overzicht met de rechtmatig ingeschreven kandidaten voor de zeezwempreoeven is terug te vinden onder :
Cursus 15 -16/Zeezwemproef

Update 25/05/2016 (Cursus 15-16) :
De inschrijvingen voor de zeezwemproeven zijn geopend. Meer informatie kan je terugvinden onder : Cursus 15-16/Zeezwemproef

Update 23/04/2016 (Cursus 15-16) :
Definitieve resultaten praktijk (na herexamens) toegevoegd onder : Cursus 15-16/Examenresultaten/Praktijk

Update 24/03/2016 (Bijscholing) :
Resultaten bekwaamheidsproef (na herexamens) toegevoegd onder : Bijscholing/Resultaten

Update 7/11/2015 (Cursus 14-15) :
De brevetten van de geslaagde kandidaten opleiding 2014-2015 kunnen worden afgehaald op volgend adres:
Secretariaat Wobra vzw
Diksmuidse Heirweg 6
Blok B eerste verdiep rechts eind de gang
8210 Zedelgem

en dit op volgende dagen:
- woensdag en donderdag telkenmale van 13 tot 16 uur;
- de eerste afhaling is mogelijk vanaf donderdag 12 november 2015;

Wie zijn/haar brevet niet persoonlijk kan komen afhalen kan een volmacht geven. Gebruik daarvoor het voorziene volmacht formulier. Hou er rekening mee dat tijdens de officiële verlofperiodes het secretariaat kan gesloten zijn. Het is altijd veilig vooraf het wobrasecretariaat telefonisch op de hoogte te brengen van uw komst. Telefoonnummers: 050/404550 - 050/366992 – 050/366997.

Bereikbaarheid campus POV :
http://campuspov.be/contact.htm
U rijdt de parking op tot aan blok B. Op het eerste verdiep bevindt zich het Wobra secretariaat. Zie plan.


© 2015 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden redderaanzee@telenet.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).