Laatste nieuws 19/08/2017 13u

Update 19/08/2017 (Cursus 17-18) :
Een eerste overzicht van de rechtmatig ingeschreven kandidaten voor het nieuwe opleidingsjaar '17-'18 kan u terugvinden onder : Cursus 17-18/Inschrijven.

Update 09/08/2017 (Cursus 16-17) :
Resultaten van de zeezwemproef van 7 augustus werden toegevoegd onder : Cursus 16-17/Examenresultaten

Update 06/08/2017 (Cursus 17-18) :
Meer informatie omtrent het nieuwe opleidingsjaar kan u terugvinden op CURSUS 17-18.

Update 14/07/2017 (Cursus 16-17) :
Naar aanleiding van het nieuwe cursusjaar 17-18 werd een nieuwe webpagina aangemaakt, zie bovenaan CURSUS 17-18. Alle informatie van het huidige cursusjaar is terug te vinden onder volgende link : CURSUS 16 - 17.


© 2017 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).