Laatste nieuws 07/04/2015 23u

Update 07/04/2015 (Cursus 14-15) :
Zoals elk jaar organiseert het centrum Koksijde een spaghettiavond voor iedereen die zin heeft in een leuke avond met een hapje en een drankje.

Datum : 2 mei (spaghettiavond a volonté voor redders)
Locatie: cafetaria Hoge Blekker Zwembad om 19 u
Deelname 10 € / pers. met 1 drankje inbegrepen
Inschrijven via danny.geryl@scarlet.be
Zwemmen vooraf voor 1 € kan van 17u30 tot 18u30
Iedereen is welkom!

Update 07/04/2015 (Cursus 14-15) :
De data voor de zeezwemproeven zijn vastgelegd op vrijdag 17 juli 2015 en vrijdag 7 augustus 2015. Hou er rekening mee dat deze vooropgestelde data door onvoorziene omstandigheden kunnen worden gewijzigd. Inschrijven mogelijk vanaf 6/05/15 via onze website.

Update 06/04/2015 (Cursus 14-15) :
De attesten voor de geslaagde kandidaten basisopleiding RaZ zullen per post worden toegestuurd. Je mag het attest ten vroegste verwachten vanaf 15 april. Op vrijdag 3 april werd aan alle personeelsdiensten van de kustgemeenten een geslaagdenlijst bezorgd.

Update 31/03/2015 (Bijscholing) :
Resultaten herexamen bekwaamheidsproeven 20/12, 15/03 en 22/03 toegevoegd onder : Bijscholing/Resultaten

Update 30/03/2015 (Cursus 14-15) :
De resultaten praktijkexamens (na herexamens) zijn voor alle centra toegevoegd onder : Cursus 14-15/Examenresultaten

Update 30/03/2015 (Cursus 14-15) :
Naar aanleiding van de herexamens praktijk werden 4 nieuwe foto's toegevoegd aan de home pagina.

Update 27/01/2015 (Cursus 14-15) :
Vergeet niet om tijdig je sollicitatie in te dienen voor de functie van redder aan zee bij de gemeentebesturen van je keuze !
Via deze lijst kun je per gemeente raadplegen hoe alles precies in zijn werk gaat.

Update 24/01/2015 (Cursus 14-15) :
De VYF & VVW zullen in samenwerking met IKWV en WOBRA in 2015 terug een bijscholing organiseren mbt reanimatietechnieken, kite behandeling en het veilig redden op zee van kitesurfers met motorboot of jetski. Interesse ? Zie website VYF voor meer info en toelatingsvoorwaarden.


© 2014 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden redderaanzee@telenet.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).