Laatste nieuws 30/03/2015 20u

Update 30/03/2015 (Cursus 14-15) :
De resultaten praktijkexamens (na herexamens) zijn voor alle centra toegevoegd onder : Cursus 14-15/Examenresultaten

Update 30/03/2015 (Cursus 14-15) :
Naar aanleiding van de herexamens praktijk werden 4 nieuwe foto's toegevoegd aan de home pagina.

Update 27/01/2015 (Cursus 14-15) :
Vergeet niet om tijdig je sollicitatie in te dienen voor de functie van redder aan zee bij de gemeentebesturen van je keuze !
Via deze lijst kun je per gemeente raadplegen hoe alles precies in zijn werk gaat.

Update 24/01/2015 (Cursus 14-15) :
De VYF & VVW zullen in samenwerking met IKWV en WOBRA in 2015 terug een bijscholing organiseren mbt reanimatietechnieken, kite behandeling en het veilig redden op zee van kitesurfers met motorboot of jetski. Interesse ? Zie website VYF voor meer info en toelatingsvoorwaarden.


© 2014 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden redderaanzee@telenet.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).