Laatste nieuws 15/11/2018 22u

Update 15/11/2018 (Bekwaamheidsproeven) :
Een update van de rechtmatig ingeschreven kandidaten kan u terugvinden onder : Bijscholing/Inschrijven.

Update 15/11/2018 (Bekwaamheidsproeven) :
De uurverdeling voor de bekwaamheidsproef van 18/11/18 kan u terugvinden onder : Bijscholing/Data.

Update 13/11/2018 (Cursus 18-19) :
Lees aandachtig de richtlijnen met betrekking tot het examen theorie van 17/11/18.

Update 05/11/2018 (Bekwaamheidsproeven) :
De inchrijvingen voor de bekwaamheidsproeven zijn afgesloten. Inschrijven is niet meer mogelijk.


© 2018 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be
Privacyverklaring Wobra vzw “Redder aan Zee”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).