Laatste nieuws 19/01/2018 19u

Update 19/01/2018 (Cursus 17-18) :
Lees aandachtig de informatie met betrekking tot de examens van module II voor het centrum Brugge: Cursus 17-18/Centruminformatie/Brugge

Update 03/01/2018 (Cursus 17-18) :
Lees aandachtig de informatie met betrekking tot de examens van module II voor het centrum Oostende: Cursus 17-18/Centruminformatie/Oostende

Update 28/12/2017 (Cursus 17-18) :
De examenresultaten theorie (na deliberatie) staan vanaf heden op de website : Cursus 17-18/Examenresultaten

Update 11/12/2017 (Bijscholing) :
Resultaten bekwaamheidsproef 03/12/2017 toegevoegd onder : Bijscholing/Resultaten

Update 07/09/2017 (Postoverste) :
Een lijst met de geslaagde kandidaten PO module I+II 2017 kan u terugvinden onder : Postoverste.


© 2017 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).