Laatste nieuws 20/10/2017 18u

Update 20/10/2017 (Bijscholing) :
Een aangepast overzicht van de rechtmatig ingeschreven kandidaten kan u terugvinden onder : Bijscholing/Inschrijven

Update 20/10/2017 (Cursus 17-18) :
Informatie voor de centra Kortrijk en Koksijde werd aangepast onder : Cursus 17-18/Centruminformatie

Update 19/10/2017 (Cursus 17-18) :
Informatie voor alle centra werd aangepast onder : Cursus 17-18/Centruminformatie

Update 15/10/2017 (Bijscholing) :
Resultaten bekwaamheidsproef 08/10/2017 toegevoegd onder : Bijscholing/Resultaten

Update 12/10/2017 (Cursus 17-18) :
Informatie voor alle centra werd aangepast onder : Cursus 17-18/Centruminformatie

Update 07/09/2017 (Postoverste) :
Een lijst met de geslaagde kandidaten PO module I+II 2017 kan u terugvinden onder : Postoverste.


© 2017 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).