Laatste nieuws 05/03/2015 20u
Update 05/03/2015 (Cursus 14-15) :
Informatie centrum Kortrijk aangepast onder : Cursus 14-15/Centruminformatie/Kortrijk

Update 05/03/2015 (Cursus 14-15) :
Informatie centrum Oostende aangepast onder : Cursus 14-15/Centruminformatie/Oostende

Update 05/03/2015 (Cursus 14-15) :
Informatie centrum Koksijde aangepast onder : Cursus 14-15/Centruminformatie/Koksijde

Update 05/03/2015 (Cursus 14-15) :
Informatie centrum Brugge aangepast onder : Cursus 14-15/Centruminformatie/Brugge

Update 05/03/2015 (Bijscholing) :
Overzicht rechtmatig ingeschreven kandidaten bijscholing toegevoegd onder : Bijscholing/Inschrijven

Update 02/03/2015 (Cursus 14-15) :
Video's reanimatietechnieken toegevoegd onder : Cursus 14-15/Cursussen theorie/Hoofdstuk 7

Update 21/02/2015 (Cursus 14-15) :
Overzicht uurindeling praktijkexamens 14 en 15 maart toegevoegd onder : Cursus 14-15/Examenmodaliteiten

Update 27/01/2015 (Cursus 14-15) :
Vergeet niet om tijdig je sollicitatie in te dienen voor de functie van redder aan zee bij de gemeentebesturen van je keuze !
Via deze lijst kun je per gemeente raadplegen hoe alles precies in zijn werk gaat.

Update 26/01/2015 (Cursus 14-15) :
U hebt het aangedurfd iets te ondernemen en hebt daardoor een leven gered ?
U leeft nog dankzij een moedige onbekende die op tijd in actie schoot ?
U wil daarover getuigen en uw verhaal vertellen ?

Uw getuigenis is belangrijk en kan andere mensen aansporen om in gelijkaardige situaties niet aan de kant te blijven staan maar een leven te redden. Laat het ons weten : http://durf-redden.be/

Update 24/01/2015 (Cursus 14-15) :
De VYF & VVW zullen in samenwerking met IKWV en WOBRA in 2015 terug een bijscholing organiseren mbt reanimatietechnieken, kite behandeling en het veilig redden op zee van kitesurfers met motorboot of jetski. Interesse ? Zie website VYF voor meer info en toelatingsvoorwaarden.


© 2014 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden redderaanzee@telenet.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).