Laatste nieuws 22/03/2018 19u

Update 22/03/2018 (Bijscholing) :
Lees aandachtig de informatie met betrekking tot de herexamens : Bijscholing/Data

Update 22/03/2018 (Cursus 17-18) :
Lees aandachtig de informatie met betrekking tot de praktijkherexamens voor de centra Kortrijk, Koksijde en Brugge:
Cursus 17-18/Centruminformatie

Update 20/03/2018 (Bijscholing) :
Resultaten van de bekwaamheidsproef van 17/03/2018 werden toegevoegd onder : Bijscholing/Resultaten

Update 20/03/2018 (Cursus 17-18) :
De resultaten van de praktijkexamens van het centrum Brugge staan vanaf heden op onze website: Cursus 17-18/Examenresultaten

Update 20/03/2018 (Cursus 17-18) :
De resultaten van de herexamens praktijk van het centrum Oostende staan vanaf heden op onze website: Cursus 17-18/Examenresultaten

Update 16/03/2018 (Cursus 17-18) :
Via onderstaand formulier kunnen geslaagden voor de cursus RAZ 2017-'18 zich inschrijven voor een module praktijk. Deze vrijblijvende module spitst zich voornamelijk toe op het correct opstellen en hanteren van enkele hulpmiddelen (communicatiemiddelen - mirador - toeter en handseinvlag - zwemvest - vlaggen - trailer ...) De module duurt 2,5 uur en gaat door in de paasvakantie op donderdag 5 april 2018 (Westende) of op donderdag 12 april (Oostende) van 14u00 - 16u30. Deelname is vrijblijvend, maar als je je inschrijft verwacht men wel dat je aanwezig bent! Enkele dagen voor de sessie ontvang je van de IKWV een mail met precieze locatie waar je verwacht wordt!
Inschrijven via volgende link : inschrijvingsformulier

Update 14/03/2018 (Cursus 17-18) :
De resultaten van de praktijkexamens van 11 maart 2018 staan vanaf heden op onze website: Cursus 17-18/Examenresultaten

Update 13/03/2018 (Cursus 17-18) :
De resultaten van de praktijkexamens van 10 maart 2018 staan vanaf heden op onze website: Cursus 17-18/Examenresultaten

Update 02/03/2018 (Bijscholing) :
Een belangrijke update voor de uitzonderingsgroep werd aan de website toegevoegd onder : Bijscholing/Data

Update 01/03/2018 (Cursus 17-18) :
Naar aanleiding van de komende praktijkexamens werd in het examencentrum te Oostende een filmpje gemaakt met alle belangrijke stappen die de kandidaten naar aanleiding van de praktijkexamens module I dienen te kennen en te volgen. De film kan u HIER bekijken.

Update 07/09/2017 (Postoverste) :
Een lijst met de geslaagde kandidaten PO module I+II 2017 kan u terugvinden onder : Postoverste.


© 2018 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).