Laatste nieuws 22/09/2017 19u

Update 22/09/2017 (Cursus 17-18) :
Een aangepast overzicht van de rechtmatig ingeschreven kandidaten voor het nieuwe opleidingsjaar '17-'18 kan u terugvinden onder : Cursus 17-18/Inschrijven.

Update 22/09/2017 (Cursus 17-18) :
Informatie voor alle centra werd aangepast onder : Cursus 17-18/Centruminformatie

Update 11/09/2017 (Cursus 17-18) :
De cursussen theorie kan u vanaf heden terugvinden onder : Cursus 17-18/Cursussen theorie.

Update 07/09/2017 (Postoverste) :
Een lijst met de geslaagde kandidaten PO module I+II 2017 kan u terugvinden onder : Postoverste.

Update 30/08/2017 (Cursus 17-18) :
De lessenroosters voor theorie en praktijk kan u terugvinden onder : Cursus 17-18/Lessenroosters.

Update 26/08/2017 (Bekwaamheidsproef) :
De inschrijvingen voor de bekwaamheidsproeven 2017 zijn geopend en kan u terugvinden onder : Bijscholing/Inschrijven.


© 2017 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).