Laatste nieuws 24/11/2015 21u

Update 24/11/2015 (Bijscholing) :
Resultaten bekwaamheidsproef 22/11/2015 (incl. herexamens BP 8/11/2015) toegevoegd onder : Bijscholing/Resultaten

Update 24/11/2015 (Cursus 15-16) :
Informatie voor alle centra aangepast onder : Cursus 15-16/Centruminformatie

Update 10/11/2015 (Bijscholing) :
De inschrijvingen voor de bekwaamheidsproeven zijn afgesloten.

Update 7/11/2015 (Cursus 14-15) :
De brevetten van de geslaagde kandidaten opleiding 2014-2015 kunnen worden afgehaald op volgend adres:
Secretariaat Wobra vzw
Diksmuidse Heirweg 6
Blok B eerste verdiep rechts eind de gang
8210 Zedelgem

en dit op volgende dagen:
- woensdag en donderdag telkenmale van 13 tot 16 uur;
- de eerste afhaling is mogelijk vanaf donderdag 12 november 2015;

Wie zijn/haar brevet niet persoonlijk kan komen afhalen kan een volmacht geven. Gebruik daarvoor het voorziene volmacht formulier. Hou er rekening mee dat tijdens de offici�le verlofperiodes het secretariaat kan gesloten zijn. Het is altijd veilig vooraf het wobrasecretariaat telefonisch op de hoogte te brengen van uw komst. Telefoonnummers: 050/404550 - 050/366992 � 050/366997.

Bereikbaarheid campus POV :
http://campuspov.be/contact.htm
U rijdt de parking op tot aan blok B. Op het eerste verdiep bevindt zich het Wobra secretariaat. Zie plan.


� 2015 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden redderaanzee@telenet.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie�n, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).