Laatste nieuws 13/12/2017 19u

Update 13/12/2017 (Cursus 17-18) :
Vandaag zullen geen examenresultaten theorie worden gepubliceerd. De volgende publicatie zal ten vroegste op zondag 17/12 zijn.

Update 11/12/2017 (Cursus 17-18) :
Wil je in de komende weken gaan trainen, houd dan rekening met onderstaande sluitingsperiodes :

  • Het stedelijk zwembad Oostende is gesloten van maandag 11 december t.e.m. maandag 25 december 2017;
  • Het Magdalena zwembad te Kortrijk is gesloten van maandag 11 december t.e.m. 22 december 2017;
  • Het gemeentelijk zwembad van Middelkerke is gesloten van maandag 11 december t.e.m. 22 december 2017;
  • Het gemeentelijke zwembad van Gistel is gesloten van maandag 11 december 2017 t.e.m. 4 februari 2018.
Alternatieven zijn de zwembaden in Koksijde, Nieuwpoort, Bredene, De Haan (Wenduine), Blankenberge, Knokke of Brugge.

Update 11/12/2017 (Bijscholing) :
Resultaten bekwaamheidsproef 03/12/2017 toegevoegd onder : Bijscholing/Resultaten

Update 10/12/2017 (Cursus 17-18) :
Voorlopige resultaten theorie (Hoofdstukken 5 en 6) toegevoegd onder : Cursus 17-18/Examenresultaten

Update 07/12/2017 (Cursus 17-18) :
Informatie voor alle centra werd aangepast onder : Cursus 17-18/Centruminformatie

Update 07/09/2017 (Postoverste) :
Een lijst met de geslaagde kandidaten PO module I+II 2017 kan u terugvinden onder : Postoverste.


© 2017 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).