Laatste nieuws 25/07/2016 12u

Update 25/07/2016 (Cursus 16-17) :
De eerste publicatie van de rechtmatig ingeschreven kandidaten (= met alles in orde) zal gebeuren op vrijdag 29 juli 2016. Daarna volgt een wekelijkse update op vrijdagavond.

Update 04/07/2016 (Cursus 16-17) :
De inschrijvingen voor het opleidingsjaar 2016 - 2017 zijn geopend. Meer informatie is terug te vinden onder :
Cursus 16-17/Inschrijvingen

Update 04/07/2016 (Cursus 15-16) :
Alle informatie met betrekking tot de opleiding '15-'16 is terug te vinden onder : Cursus 15 - 16

Update 03/07/2016 (Postoverste) :
Een leidraad mbt de opleiding en evaluatie tot postoverste is terug te vinden onder : Postoverste


© 2016 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden redderaanzee@telenet.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).