Laatste nieuws 24/10/2014 18u

Update 24/10/2014 (Bijscholing) :
Uurverdeling BP 26/10/2014 toegevoegd onder : Bijscholing/Data bekwaamheidsproeven

Update 24/10/2014 (Bijscholing) :
Overzicht rechtmatig ingeschreven kandidaten bijscholing toegevoegd onder : Bijscholing/Inschrijven

Update 22/10/2014 (Cursus 14-15) :
Hoofdstuk 1 powerpointpresentatie toegevoegd onder : Cursus 14-15/Cursussen theorie

Update 17/10/2014 (Cursus 14-15) :
Overzicht rechtmatig ingeschreven kandidaten basisopleiding toegevoegd onder : Cursus 14-15/Inschrijven


© 2014 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden redderaanzee@telenet.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).