Centruminformatie Brugge - Belangrijk

Procedure herexamens praktijk 25/03/17 :

1) De kandidaten dienen zich om 18u aan te melden met hun identiteitskaart en het inschrijvingsgeld van 10 Euro (gepast geld, muntstukken worden niet aanvaard). Kandidaten met enkel een herexamen voor module II dienen zich later om 19u30 aan te melden.

2) De praktijkherexamens grijpen plaats in het stedelijk zwembad te Oostende.

3) Omkleden gebeurt in de voorziene groepscabines. Gebruik geen individuele cabines!! Groepscabines 11a en 11b (dames) en groepscabines 12a en 12b (heren) . Laat geen waardevolle voorwerpen in de cabines achter. Jaarlijks zijn er meldingen van verdwenen voorwerpen. Het Wobra kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

4) Door het plaatselijk secretariaat zal je een genummerde cap(zwemmuts) worden overhandigd (= herexamennummer). Onthoud dit nummer voor raadpleging van de uitslagen die in de loop van de week zullen worden gepubliceerd via onze website.

5) Volgorde voor het afleggen van de modules herexamen :
=> Kandidaten met enkel herexamen voor module I (zwemmen) mogen zich onmiddellijk na inschrijving aanbieden voor de afname van hun herexamen.

=> Kandidaten met enkel herexamen voor reanimatie mogen zich onmiddellijk na inschrijving aanbieden voor de afname van hun herexamen reanimatie. Zij dienen zich niet om te kleden, het zwembad mag niet worden betreden met schoenen.

=> Kandidaten met meerdere herexamens waaronder module I (zwemmen) dienen altijd aan te vangen met de zwemproeven. Nadien volgen pas de andere proeven, eerst reanimatie nadien module II.

=> Kandidaten met enkel herexamens voor reanimatie en module II dienen hun herexamen aan te vangen met reanimatie nadien volgt module II. Deze kandidaten dienen zich in zwemkledij aan te bieden (conform de kledijrichtlijnen).

=> Kandidaten met enkel herexamen voor module II zullen na inschrijving worden opgeroepen voor het afleggen van module II. Deze kandidaten dienen zich in zwemkledij aan te bieden (conform kledijrichtlijnen).

Kandidaten dienen zelf na te gaan voor welke modules er een herexamen moet worden afgelegd. Klachten achteraf wegens onvolledig afgelegde herexamens worden niet aanvaard.

6) Zorg dat je zwemkledij conform de richtlijnen is ( dit wordt gecontroleerd vóór afname van de proeven)
=> Een lange broek zonder openingen en scheuren, niet aansluitend, los aan de enkels en in droge toestand een lengte hebben tot minstens op de enkels.
=>Een T-shirt met lange mouwen zonder openingen, uitsnijdingen (bv. decolletés) en scheuren, niet aansluitend op het lichaam, in droge toestand een armlengte hebben tot minstens voorbij de pols en tot op de heup.

Zwembrillen worden toegelaten.

7) De kandidaten kunnen alle informatie met betrekking tot de tijden, examenvoorwaarden en straftijden op onze site raadplegen onder “praktijkproeven”. Voorafgaandelijk aan de zwemproeven wordt nog een laatste briefing gegeven.

8) Pas nadat je alle herexamens hebt afgelegd krijg je na afgifte van je cap je identiteitskaart terug.

9) Om te slagen dienen de kandidaten met een "mitsvoorwaarde" het vooropgestelde percentage te behalen.

10) De kandidaten dienen, op risico van verlies van punten, de cap steeds op te hebben. In tegenstelling met de eerste zittijd mogen de kandidaten wat langere wachttijden verwachten.

Heel veel succes!!!

::Terug::

Lessenroosters

Lessenrooster theorie : Lessenrooster praktijk : De lessenroosters worden gepubliceerd "onder voorbehoud" en kunnen wegens onvoorziene omstandigheden worden gewijzigd.

::Terug::

Contact

praktijk- en theorieverantwoordelijke centrum Brugge, examinator reanimatie :
Kelly Spillier
@mail : kellyspillier@hotmail.com

praktijkdocent centrum Brugge :
Patrick Boucquert
@mail : patrick.boucquaert@telenet.beCentruminformatie Brugge - Praktijk

De praktijklessen gaan door in het Provinciaal topsportbad, Doornstraat 110 te Brugge. De kandidaten worden verdeeld in 2 groepen :

groep 1 : van 13u00 tot 14u00
groep 2 : van 14u00 tot 15u00

Ligging :
::Terug::

Centruminformatie Brugge - Theorie

De theorielessen gaan door in het provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 te Brugge (Sint-Andries).

Ligging :

Met het openbaar vervoer

Station van Brugge op 3 km. Vanaf het station vlotte busverbinding om de 10 minuten. Volgende buslijnen hebben een halte te 'Boeverbos':
lijn 5: Centrum - Station - Sint-Andries (Hermitage)
lijn 15: Centrum - Station - Sint-Andries (De Prange)
lijn 52: Brugge -Gistel - Oostende
lijn 53: Brugge - Jabbeke
lijn 55: Brugge - Leke
De bussen vertrekken aan de hoofduitgang van het station. De halte Boeverbos is gelegen aan de Gistelsesteenweg (nadat u de warenhuizen GB, Brico en Colruyt voorbij bent). Tegenover de bushalte ligt een park; ga de dreef in die naar dit park leidt en op wandelafstand ziet u het provinciehuis Boeverbos.
Om van het Provinciehuis Boeverbos terug te keren naar het station, afstappen aan de achterzijde van het station.

dienstregeling De Lijn
dienstregeling NMBS


Met de wagen

Vanaf de autosnelweg E40 (zowel richting kust als Brussel): Afrit 8 richting Brugge - Zeebrugge. Volg de Expressweg N31 richting Zeebrugge, neem de afslag Sint-Michiels (ter hoogte van de KHBO). Rij de rotonde op en neem de 3de afslag. Op de volgende rotonde neem je de 2de afslag. (Kon. Leopold III-laan) Rij aan de lichten rechtdoor, het Provinciehuis Boeverbos bevindt na enkele honderden meters aan de rechterkant.

U kan uw wagen op Parking 03 te parkeren. Deze gratis parking bevindt zich aan de overkant van het provinciehuis Boeverbos, naast de Bowling Stones. Op het einde van de parking is een wandelpad naar het provinciehuis, op 5 minuten wandelafstand. U wandelt richting fonteinen en volgt de bordjes ‘ingang bezoekers’, daar is de hoofdingang van het gebouw.

::Terug::

© 2016 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).