Centruminformatie Koksijde - Belangrijk

Procedure herexamens praktijk 26/03/17 :

1) De kandidaten dienen zich om 17u aan te melden met hun identiteitskaart en het inschrijvingsgeld van 10 Euro (gepast geld, muntstukken worden niet aanvaard).

2) De praktijkherexamens grijpen plaats in het stedelijk zwembad te Oostende.

3) Omkleden gebeurt in de voorziene groepscabines. Gebruik geen individuele cabines!! Groepscabines 11a en 11b (dames) en groepscabines 12a en 12b (heren) . Laat geen waardevolle voorwerpen in de cabines achter. Jaarlijks zijn er meldingen van verdwenen voorwerpen. Het Wobra kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

4) Door het plaatselijk secretariaat zal je een genummerde cap(zwemmuts) worden overhandigd (= herexamennummer). Onthoud dit nummer voor raadpleging van de uitslagen die in de loop van de week zullen worden gepubliceerd via onze website.

5) Volgorde voor het afleggen van de modules herexamen :
=> Kandidaten met enkel herexamen voor module I (zwemmen) mogen zich onmiddellijk na inschrijving aanbieden voor de afname van hun herexamen.

=> Kandidaten met enkel herexamen voor reanimatie mogen zich onmiddellijk na inschrijving aanbieden voor de afname van hun herexamen reanimatie. Zij dienen zich niet om te kleden, het zwembad mag niet worden betreden met schoenen.

=> Kandidaten met meerdere herexamens waaronder module I (zwemmen) dienen altijd aan te vangen met de zwemproeven. Nadien volgen pas de andere proeven, eerst reanimatie nadien module II.

=> Kandidaten met enkel herexamens voor reanimatie en module II dienen hun herexamen aan te vangen met reanimatie nadien volgt module II. Deze kandidaten dienen zich in zwemkledij aan te bieden (conform de kledijrichtlijnen).

=> Kandidaten met enkel herexamen voor module II zullen na inschrijving worden opgeroepen voor het afleggen van module II. Deze kandidaten dienen zich in zwemkledij aan te bieden (conform kledijrichtlijnen).

Kandidaten dienen zelf na te gaan voor welke modules er een herexamen moet worden afgelegd. Klachten achteraf wegens onvolledig afgelegde herexamens worden niet aanvaard.

6) Zorg dat je zwemkledij conform de richtlijnen is ( dit wordt gecontroleerd vóór afname van de proeven)
=> Een lange broek zonder openingen en scheuren, niet aansluitend, los aan de enkels en in droge toestand een lengte hebben tot minstens op de enkels.
=>Een T-shirt met lange mouwen zonder openingen, uitsnijdingen (bv. decolletés) en scheuren, niet aansluitend op het lichaam, in droge toestand een armlengte hebben tot minstens voorbij de pols en tot op de heup.

Zwembrillen worden toegelaten.

7) De kandidaten kunnen alle informatie met betrekking tot de tijden, examenvoorwaarden en straftijden op onze site raadplegen onder “praktijkproeven”. Voorafgaandelijk aan de zwemproeven wordt nog een laatste briefing gegeven.

8) Pas nadat je alle herexamens hebt afgelegd krijg je na afgifte van je cap je identiteitskaart terug.

9) Om te slagen dienen de kandidaten met een "mitsvoorwaarde" het vooropgestelde percentage te behalen.

10) De kandidaten dienen, op risico van verlies van punten, de cap steeds op te hebben. In tegenstelling met de eerste zittijd mogen de kandidaten wat langere wachttijden verwachten.

Heel veel succes!!

::Terug::

Lessenroosters

Lessenrooster theorie : Lessenrooster praktijk : De lessenroosters worden gepubliceerd "onder voorbehoud" en kunnen wegens onvoorziene omstandigheden worden gewijzigd.

::Terug::

Contact

praktijk- en theorieverantwoordelijke centrum Koksijde :
Danny Geryl
@mail : danny.geryl@outlook.comCentruminformatie Koksijde - Praktijk

De praktijklessen gaan door in het gemeentelijk zwembad, Pylyserlaan 32 te Koksijde. De praktijklessen te Koksijde gaan door van 18u30 tot 20u30.

Ligging Gemeentelijk Zwembad :
::Terug::

Centruminformatie Koksijde - Theorie

De theorielessen gaan door in de hotelschool Ter Duinen,Houtsaegerlaan 40 te Koksijde.

Ligging :


::Terug::

© 2016 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).