Centruminformatie Koksijde - Belangrijk


::Terug::

Lessenroosters

Lessenrooster theorie : Lessenrooster praktijk : De lessenroosters worden gepubliceerd "onder voorbehoud" en kunnen wegens onvoorziene omstandigheden worden gewijzigd.

::Terug::

Contact

praktijk- en theorieverantwoordelijke centrum Koksijde :
Danny Geryl
@mail : danny.geryl@outlook.comCentruminformatie Koksijde - Praktijk

De praktijklessen gaan door in het gemeentelijk zwembad, Pylyserlaan 32 te Koksijde. De praktijklessen te Koksijde gaan door van 18u30 tot 20u30.

Ligging Gemeentelijk Zwembad :
::Terug::

Centruminformatie Koksijde - Theorie

De theorielessen gaan door in de hotelschool Ter Duinen,Houtsaegerlaan 40 te Koksijde.

Ligging :


::Terug::

© 2016 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden wendy.vlaeminck@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).