Centruminformatie Oostende - Belangrijk

Hierbij kan u de groepsverdeling terugvinden voor het centrum Oostende.

Op zaterdag 20/10 is er GEEN praktijkles.

Op 20 oktober 2018 gaat de theorieles van hoofdstuk 4 en hoofdstuk 7 door in het Vesaliusinstituut te Oostende van 10u45 tot 12u40 en van 13u40 tot 15u35 (precieze locatie zie afbeelding hieronder). De cursisten worden verwacht uiterlijk om 10u30 aanwezig te zijn. Binnenin het gebouw wordt niets gegeten of gedronken.

Informatie betreffende afname examen module 2:
Het examen module 2 is gepland op zaterdag 22 én zaterdag 29 december 2018.
Cursisten groep A melden zich uiterlijk om 7u45 aan in het zwembad (in zwemuitrusting)
Cursisten groep B melden zich uiterlijk om 8u45 aan in het zwembad (in zwemuitrusting)

Alle onderdelen van module 2 (m.u.v. reddingsgordel) dienen gekend te zijn op beide data.

Afwezigheden op 22 of 29 december 2018 dienen gestaafd te worden met een medisch attest of ander geldig bewijsstuk. Dit attest wordt tijdig doorgestuurd naar jonathan.devos@hotmail.com.

Enkel voor deze cursisten wordt het examen module 2 in eerste zittijd op een andere datum afgenomen (datum wordt dan vastgelegd in onderling overleg).

Benodigdheden voor ELKE theorieles :

  • Cursustekst (uitgeprint/digitaal) van het hoofdstuk waarover de les gaat
  • Schrijfgerief
  • Notitieblok
  • Schriftje (formaat A5) met vooraan op omslag geschreven :
    - "OPLEIDING REDDER AAN ZEE 2018 - 2019"
    - 2018-2019 CENTRUM OOSTENDE
    - NAAM + VOORNAAM"

::Terug::

Lessenroosters

Lessenrooster theorie : Lessenrooster praktijk : De lessenroosters worden gepubliceerd "onder voorbehoud" en kunnen wegens onvoorziene omstandigheden worden gewijzigd.

::Terug::

Contact

praktijk- en theorieverantwoordelijke centrum Oostende, docent hoofdstuk 3 :
Jonathan Devos
@mail : jonathan.devos@hotmail.com

praktijkdocent centrum Oostende, docent hoofdstuk 2 :
Johan Rycx
@mail : rycx.johan@telenet.beCentruminformatie Oostende - Praktijk

De praktijklessen gaan door in het Stedelijk zwembad, Koninginnelaan 1 te Oostende. De kandidaten worden verdeeld in 2 groepen :

groep 1 : van 8 tot 9 uur
groep 2 : van 9 tot 10 uur

Ligging :::Terug::

Centruminformatie Oostende - Theorie

De theorielessen gaan door in de leslokalen van het Vesaliusinstituut, Leffingestraat 1 te Oostende

Ligging :Leffingestraat 1
8400 Oostende
Opgelet : geef in uw gps 'kruising met Edith Cavelstraat' in !
gps: +51° 13' 18.83", +2°; 54' 59.36"

Met het openbaar vervoer:

met de trein: zie www.b-rail.be
met de bus: zie www.delijn.be
Lijn 7 - Station - Steense Dijk - Bauwensplein - Station heeft een halte aan deze school

Met eigen wagen:

vanuit richting Brugge: autosnelweg A10 richting Oostende; aan de rotonde de 2de afslag nemen en doorrijden op de N340 / Verenigde Natieslaan richting Centrum, aan de tweede lichten links afslaan (Ravelijnstraat) en de rotonde oprijden. De school ligt aan de rotonde aan je rechterkant.

vanuit richting Gistel: N33 Oostendse Baan volgen en rechtdoor blijven rijden (volg de Torhoutsesteenweg richting Oostende/Veurne/Nieuwpoort), dwars de K. Elisabethlaan (eerste lichten), sla aan de tweede lichten rechts af naar de Leffingestraat, blijf deze straat volgen tot de tweede rotonde. Op deze rotonde ligt de school aan je linkerzijde

::Terug::

© 2016 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).