Centruminformatie Oostende - Belangrijk

De eerstvolgende praktijkles grijpt plaats op 24 februari 2018 (groep A: 8u - 9u; groep B: 9u - 10u) - Wees steeds 15min. aanwezig VOOR aanvang van de praktijkles: groep A: 7u45; groep B: 8u45, omgekleed aan de waterlijn ! Laat geen waardevolle voorwerpen na in de kleedkamer.

Op 24 februari 2018 is eveneens de 2e praktijkles reanimatie/ E.H.B.O. gepland. Deze les gaat door in de brandweerkazerne van Oostende (Velodroomstraat 13). Uiterlijk 15 min. voor aanvang van de les verzamelen de cursisten aan de hoofdingang van de brandweerkazerne. Hier worden zij opgehaald door een docent om onder begeleiding naar het leslokaal (sportzaal 2e verdieping) te gaan.

Alvorens de sportzaal te betreden trekken de cursisten hun schoenen uit en plaatsen deze tegen de muur in de gang, LET OP dat er geen doorgangen of deuren worden gehinderd!

Uurverdeling voor deze praktijkles : planning volgt nog

Voor deze praktijkles reanimatie brengt IEDEREEN het schriftje + balpen/potlood mee om notities te kunnen nemen.


Te herhalen voor praktijkles 24/02/18 :


Belangrijke mededeling voor de kandidaten die nog (her)examen voor module II moeten afleggen!!

Op zaterdag 24 februari 2018 is het (her-)examen module 2 voor groep A & groep B gepland tussen 9u00 en 10u00. De cursisten van groep A die een herexamen of resterende onderdelen module 2 dienen af te leggen wordt gevraagd 1 uurtje langer te blijven opdat zij hun (her)-examen kunnen afleggen/afwerken.

Cursisten die niet aanwezig kunnen zijn op 24 februari 2018 maken dit voorafgaandelijk kenbaar per mail aan Dhr. Jonathan Devos (jonathan.devos@hotmail.com).

Cursisten die een herexamen dienen af te leggen voor module 2, dienen steeds een herexamen af te leggen voor ALLE onderdelen van module 2 (reddersprong, bevrijvingstechnieken, Knopenleer, vervoersgrepen en transporttechnieken).

Studenten hoger- of universitair onderwijs leggen het examen module 2 in eerste zittijd af op 24 februari 2018, herexamen module 2 gaat door op 3 maart 2018.

::Terug::

Lessenroosters

Lessenrooster theorie : Lessenrooster praktijk : De lessenroosters worden gepubliceerd "onder voorbehoud" en kunnen wegens onvoorziene omstandigheden worden gewijzigd.

::Terug::

Contact

praktijk- en theorieverantwoordelijke centrum Oostende, docent hoofdstuk 3 :
Jonathan Devos
@mail : jonathan.devos@hotmail.com

praktijkdocent centrum Oostende, docent hoofdstuk 2 :
Johan Rycx
@mail : rycx.johan@telenet.beCentruminformatie Oostende - Praktijk

De praktijklessen gaan door in het Stedelijk zwembad, Koninginnelaan 1 te Oostende. De kandidaten worden verdeeld in 2 groepen :

groep 1 : van 8 tot 9 uur
groep 2 : van 9 tot 10 uur

Ligging :::Terug::

Centruminformatie Oostende - Theorie

De theorielessen gaan door in de leslokalen van het Vesaliusinstituut, Leffingestraat 1 te Oostende

Ligging :Leffingestraat 1
8400 Oostende
Opgelet : geef in uw gps 'kruising met Edith Cavelstraat' in !
gps: +51° 13' 18.83", +2°; 54' 59.36"

Met het openbaar vervoer:

met de trein: zie www.b-rail.be
met de bus: zie www.delijn.be
Lijn 7 - Station - Steense Dijk - Bauwensplein - Station heeft een halte aan deze school

Met eigen wagen:

vanuit richting Brugge: autosnelweg A10 richting Oostende; aan de rotonde de 2de afslag nemen en doorrijden op de N340 / Verenigde Natieslaan richting Centrum, aan de tweede lichten links afslaan (Ravelijnstraat) en de rotonde oprijden. De school ligt aan de rotonde aan je rechterkant.

vanuit richting Gistel: N33 Oostendse Baan volgen en rechtdoor blijven rijden (volg de Torhoutsesteenweg richting Oostende/Veurne/Nieuwpoort), dwars de K. Elisabethlaan (eerste lichten), sla aan de tweede lichten rechts af naar de Leffingestraat, blijf deze straat volgen tot de tweede rotonde. Op deze rotonde ligt de school aan je linkerzijde

::Terug::

© 2016 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).