Inschrijven

De inschrijvingen voor de bekwaamheidsproeven 2019 zijn afgesloten.

De zwemproeven worden zonder rustpauze uitgevoerd (continue proef). De volgorde van de proeven is ten opzichte van de oude proeven lichtjes gewijzigd evenals het gewicht van de reddingspop (lichter, meer in overeenstemming met het gewicht van een volwassen persoon ondergedompeld in water). Voor meer gedetailleerde informatie over de proeven, evaluaties, tijdstabellen, filmpje over de nieuwe proeven, enz. zie verder op deze pagina.

Wat is het doel van de bekwaamheidsproeven en wat houden die in?

Het doel van de bekwaamheidsproeven is er over te waken dat de fysieke en non- fysieke vaardigheden van reeds gebrevetteerde redders op peil worden gehouden. Het is een vorm van kwaliteitscontrole. De Bekwaamheidsproef bestaat uit drie modules:
- Module I (Zwemgedeelte)
- Module II (Bijscholingsgedeelte)
- Module III (Reanimatie en EHBO)

Wie moet zijn bekwaamheidsproef afleggen ?

Het brevet “Redder aan Zee” dient om geldig te blijven om de drie jaar te worden aangevuld met een recent bekwaamheidsgetuigschrift. De vervaldatum van je brevet of bekwaamheidsgetuigschrift is altijd terug te vinden op het brevet voor de eerstejaars en op het laatste bekwaamheidsgetuigschrift voor redders met meer dan drie jaren dienst. Hou er rekening mee dat sommige bekwaamheidsgetuigschriften een vervaldatum kunnen hebben van één jaar!!! Eénmaal de reguliere bekwaamheidsproeven voorbij zijn is inschrijven niet meer mogelijk.

Hoe moet je inschrijven ?

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Hoe, wanneer en het bedrag dat je dient te betalen?

Het inschrijvingsgeld bedraagt 40 EUR en dient gelijktijdig bij de online inschrijving te worden overgemaakt. Stort via een overschrijving 40 EUR op rekeningnummer IBAN: BE55 0680 5130 5044 (WOBRA vzw, Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem). Vermeld duidelijk op het overschrijving bij de mededeling de FAMILIENAAM, voornaam en geboortedatum van de kandidaat

Hoe weet je dat je bent ingeschreven ?

Op regelmatige basis zal er op deze site een update worden geplaatst van de rechtmatig ingeschreven kandidaten. Rechtmatig ingeschreven = met alles in orde (inschrijving EN betaling). Hou er rekening mee dat het betalingsverkeer enkele dagen in beslag kan nemen.

Wat als je “slaagt” of “niet slaagt”?

Indien je slaagt bekom je een bekwaamheidsgetuigschrift voor 3 jaar welke ingaat op 30 juni eerstvolgend op de data waarop de proeven werden afgenomen.

Indien je niet slaagt heb je recht op een herexamen. Kostprijs voor deelname aan herexamen bedraagt 10 EUR (ter plaatse te betalen). Niet slagen voor het herexamen resulteert in een niet toekennen van een geldig bekwaamheidsgetuigschrift. De herexamens, met uitzondering van de laatste bekwaamheidsproef, grijpen plaats op de volgende datum reguliere bekwaamheidsproef.

Kandidaten die in het bezit zijn van het getuigschrift postoverste en die tijdens de voorbije zomer minstens één maand als postoverste werden aangesteld krijgen bij niet slagen voor het herexamen nog een extra kans.

De kandidaten, die niet slagen na herexamen kunnen zich wel nog inschrijven voor een nieuwe bekwaamheidsproef voor zover er nog reguliere bekwaamheidsproeven zijn voorzien en hierop nog vrije plaatsen beschikbaar zijn.

Wanneer behoor ik tot de “facultatieve groep” en uitzonderingsgroep ?

Behoren automatisch tot de facultatieve groep : de hoofdredders (niet verplichtend) en de adjunct-hoofdredders (niet verplichtend). Voor deze groep zal, indien er voldoende interesse is, een afzonderlijke sessie worden georganiseerd (maart 2019). Het vervroegd afleggen van bekwaamheidsproeven tijdens de reguliere data is altijd mogelijk.

Om te kunnen worden opgenomen in de uitzonderingsgroep moet men kunnen aantonen dat men niet kan aanwezig zijn voor het deelnemen aan één van de reguliere bekwaamheidsproeven gedurende de periode oktober – december 2019. Het nodig bewijsmateriaal dient voorafgaandelijk te worden opgestuurd naar nick.goethals@campuspov.be.

::Terug::

Data bekwaamheidsproeven

Alle bekwaamheidsproeven zullen aanvangen om 17u in het zwembad. Op voorlegging van uw identiteitskaart krijgt u een genummerde zwemcap. De resultaten worden op de website geplaatst op basis van dit (her)examennummer. Voorafgaandelijk zal de mogelijkheid gegeven worden tot oefenen en vraagstelling m.b.t. reanimatie en EHBO en dit van 15u30 tot 16u30, in de sportzaal van het Stedelijk zwembad te Oostende. De herexamens reanimatie worden afgenomen voorafgaandelijk aan het opfrissingsmoment.

Enkele dagen voor de effectieve bekwaamheidsproef zal de uurverdeling op de website worden geplaatst. Raadpleeg dus regelmatig de website! De kandidaten dienen als voorbereiding op de bekwaamheidsproef grondig de cursus en de instructiefilmpjes over reanimatie te bekijken.

De bekwaamheidsproeven 2019 vinden allemaal plaats in het zwembad te Oostende en zullen worden georganiseerd op onderstaande data. Pas als de voorgestelde data volzet zijn zullen eventueel bijkomende data worden aangeboden.

zondag 06/10/19 met herexamen op 27/10/19 (VOLZET)

zondag 27/10/19 met herexamen op 24/11/19 (VOLZET)

zondag 24/11/19 met herexamen op datum uitzonderingsgroep in maart 2020 (VOLZET)

De periode van mogelijkheid tot examens of herexamens bekwaamheidsproeven eindigen op de dag van de laatst georganiseerde bekwaamheidsproef.

Hierbij vindt u het meest recente evaluatieformulier voor reanimatie.

Naar aanleiding van een verdrinkingsongeval uit het verleden werd beslist om het oefenen met de reddingpoppen, ter voorbereiding van praktijkexamens en/of bekwaamheidsproeven, enkel toe te laten wanneer de cursisten/strandredders met minimum 2 personen gelijktijdig hier op oefenen. Zo kunnen de cursisten/strandredders elkaar in het oog houden. Dit is een preventieve veiligheidsmaatregel. Bijkomend willen wij ook de kandidaten verwittigen dat apnoe-oefeningen voorafgegaan door intense hyperventilaties niet zonder gevaar zijn. Dergelijke oefeningen kunnen aanleiding geven tot een plotse syncope met onmiddellijk bewustzijnsverlies tot gevolg.

::Terug::

Praktijkproeven

Algemeen
  Proeven af te leggen in het zwembad in zwembroek/badpak.

  MODULE I: ZWEMGEDEELTE (100 punten)

  De zwemproef bestaat uit verschillende proefonderdelen, die aansluitend en zonder rustpauze tussen de onderdelen dienen te worden afgelegd (continue proef). Totale afstand is 375 m . De eerste 50m dient te worden afgelegd in minder dan of gelijk aan 55 seconden (zie proefonderdeel 1). De totaaltijd van alle proeven moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 8 minuten en 45 seconden. Ons huishoudelijk reglement voorziet voor alle tijdsgebonden proeven een tijdsafwijking van 1,00 seconde.

  Proefonderdeel 1 : Simulatie van het redden van een drenkeling “boven water”(100m)

  Start in het ondiep gedeelte van het bad (rug tegen en beide handen op de kade). Op het startsignaal lopen de kandidaten tot aan het aangeduid 10 meterpunt. Vervolgens zwemmen de kandidaten in spurttempo naar de overzijde van het bad (in minder dan of gelijk aan 55 seconden). Zij nemen in één vloeiende beweging een stilliggende bal vanaf de kade en zwemmen met deze bal in beide handen (voortdurend boven water) in ruglingse houding tot aan het 10 meterpunt (90m). Vervolgens lopen zij voorwaarts met de bal in beide handen en leggen de bal zachtjes op de kade waarna proefonderdeel 2 start zonder rustpauze.

  Proefonderdeel 2 : 200 m vrije stijl (borstcrawl*, schoolslag)

  In proefonderdeel 2 dienen de kandidaten 200m te zwemmen in vrije stijl (borstcrawl* of schoolslag). De keerpunten (na 50, 100 en 150m) dienen te gebeuren door het aantikken met minstens één hand tegen de kademuur of door het uitvoeren van een tuimelkeerpunt. Bij aankomst na 200m dient de kandidaat met minstens één hand de kade te raken vooraleer te starten met het loopgedeelte van proefonderdeel 3 (zonder rustpauze).

  Proefonderdeel 3 : Simulatie van het redden van een drenkeling “onder water” (=popproef) (75m)

  De kandidaat vertrekt terug al lopend tot aan het aangeduid 10 meter punt. Vervolgens zwemt hij of zij tot aan de overzijde van het bad, waar op een diepte van ongeveer 4,5m een reddingspop op de bodem ligt. De pop heeft een lichaamsgewicht van een gemiddelde drenkeling. Met een eendenduik haalt de kandidaat in één beweging de pop naar boven (meerdere pogingen worden niet toegestaan). De pop wordt vervolgens in kopgreep over een afstand van 25m vervoerd. Het hoofd van de pop dient vanaf het bovenkomen tot aan het afgeven aan de zijdelingse kade van het bad, steeds boven water te zijn. De eindtijd wordt bepaald van zodra de kandidaat het 25m punt heeft bereikt.

  Voor ieder proefonderdeel kiest de kandidaat voor een bepaalde zwemstijl (schoolslag of borstcrawl*). Tijdens een proefonderdeel mag er niet van zwemstijl worden gewisseld. borstcrawl*: indien deze zwemstijl wordt gekozen voor een proefonderdeel dient de kandidaat na maximaal 5 armbewegingen, minstens 1 maal de ogen en gezicht duidelijk en voldoende lang voorwaarts te richten (minstens 2 seconden).

  Puntentelling :

  tijd
  punten
  < 6'16"
  100
  van 6'16" tot en met 6'30"
  95
  van 6'31" tot en met 6'45"
  90
  van 6'46" tot en met 7'00"
  85
  van 7'01" tot en met 7'15"
  80
  van 7'16" tot en met 7'30"
  75
  van 7'31" tot en met 7'45"
  70
  van 7'46" tot en met 8'00"
  65
  van 8'01" tot en met 8'15"
  60
  van 8'16" tot en met 8'30"
  55
  van 8'31" tot en met 8'45"
  50

  Opmerking :

  • Het niet uitvoeren van de proeven volgens de vooropgestelde modaliteiten kunnen aanleiding tot straftijden en/of sancties.

  • Ons huishoudelijk reglement voorziet voor alle tijdsgebonden proeven een tijdsafwijking van 1,00 seconde.

  Slagen voor MODULE I :

  • Alle proefonderdelen te hebben afgelegd volgens de voorgeschreven modaliteiten (Verplichte kledij: zwembroek/badpak)
  • Na bijtelling van eventuele straftijden de eerste 50m te hebben gezwommen in minder dan of gelijk aan 55 seconden
  • Slagen voor wijze van vervoer :
   • De pop te hebben vervoerd in kopgreep
   • Het hoofd van de pop steeds boven water te hebben vervoerd (tot afgifte aan de kade)
   • Eénmaal de pop vast mag de pop niet meer worden losgelaten
  • Na bijtelling van eventuele straftijden een eindtijd halen van minder dan of gelijk aan 8 minuten en 45 seconden


  Richtlijnen m.b.t. het toekennen van straftijden

  Video :

  • Naar aanleiding van de praktijkexamens (reguliere cursus 2017-2018) werd in het examencentrum te Oostende een filmpje gemaakt met alle belangrijke stappen die de kandidaten voor module I dienen te kennen en te volgen. De film kan u HIER bekijken.

  MODULE II: Bijscholingsgedeelte praktijk

  Deze module betreft een bijscholingsgedeelte waarbij diverse praktijktechnieken worden geoefend in en uit het water.
  • Vervoergrepen
  • Transporttechnieken op het droge
  • Reddersprong
  • Communicatietechnieken

  MODULE III: PRAKTIJK REANIMATIE EN EHBO (100 punten)

  Om voor deze module te slagen dient een kandidaat minstens 60% te behalen voor het geheel van module III ( waarbij een minimumscore voor Deel 1 reanimatie: 50/80 en een minimumscore voor Deel 2 EHBO : 10/20). Bij niet slagen voor het examen dient op het voorziene herexamen de volledige module te worden afgelegd.


::Terug::

Resultaten bekwaamheidsproeven

Resultaten bekwaamheidsproef 6 oktober 2019
Resultaten bekwaamheidsproef 27 oktober 2019 (incl. herexamenresultaten BP 6/10/19)
Resultaten bekwaamheidsproef 24 november 2019 (incl. herexamenresultaten BP 27/10/19)

::Terug::

© 2019 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden nick.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).